Ако ви се струва, че вашият счетоводител говори неразбираемо, ако си мислите, че счетоводството е ненужен ресор, който само създава разходи, ако се чудите защо плащате осигуровки и данъци – значи имате нужда от смяна на счетоводителя и промяна в управлението на вашия бизнес. Ние от счетоводна къща „Кей пакс” предлагаме счетоводство на “разбираем” език, счетоводство, което носи ползи на вашата организация.
Ползването на счетоводни услуги от друга фирма е особено актуално в сегашната ситуация когато всеки бизнес ограничава разходите си. Предимствата на счетоводната къща или на дистанцирания счетоводен отдел са:

  • спестявате от разходите за заплати и осигуровки за счетоводен персонал
  • спестявате от осигуряване на работно място, поддържане на актуален счетоводен софтуер и информация за промените в нормативната уредба.
  • разчитате на професионална счетоводна помощ и консултации от специалисти, които ежедневно се сблъскват с различни счетоводни и данъчни казуси
  • освобождава ви от ангажиментите по ежемесечното посещаване на Данъчните служби и НОИ

   Тъй като счетоводството е цялостна и завършена по строеж и организация информационна и контролна система – ние предлагаме и всички произтичащи от него процеси – счетоводни услуги и консултации, труд и работна заплата, данъци, финансови услуги и консултации, финансови отчети, финансов анализ. Услугите могат да обхващат широк диапазон – от еднократни срещи, през съвети относно счетоводната система на дадено дружество, до цялостното администриране на вашата фирма.

   Дейностите, който извършва счетоводна къща „Кей пакс” са следните:

31
Aug
Трето тримесечие

Наближава края на третото тримесечие и сега е времето всички фирми да получат доклад за дейността си до момента. Ако вашите счетоводители не са готови - обърнете се към нас!
   
  More news
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2008 КЕЙ ПАКС ЕООД