Фирма „Кей пакс” е основана през 2008 г. и тепърва започва да се налага на пазара на счетоводни услуги. Ние сме млад и амбициозен екип и нашата основна цел е да предложим на клиентите си качествено счетоводно обслужване, компетентни консултации по въпроси касаещи данъчното законодателство, трудово-правните и осигурителни отношения на достъпни цени. Политика на нашата фирма е максимално приспособяване към вашия начин на работа - след внимателен анализ на бизнес структурата на организация ви и след обсъждане с вас, да изберем как ще става комуникацията с вашата фирма.

    Имаме опит в много сфери на стопанския живот – производство, строителство, външна и вътрешна търговия, реклама, ресторантьорство, консултантски и посреднически услуги.

    Дейността ни е съобразена с най–новите изисквания на нормативната база, уреждаща съответната стопанска дейност и всички изисквания от областта на счетоводство, данъци и осигуряване. Стремим се да бъдем максимално гъвкави и да подхождаме индивидуално към всеки клиент.

    Своевременно информиране от наша страна за промени в данъчната, счетоводната и осигурителната нормативна база и осъществяване на практическото им приложение. За качественото и добро обслужване и защита на интересите на нашите клиенти, ползваме и услугите на външни специалисти в областта на одита, счетоводството и правото.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2008 КЕЙ ПАКС ЕООД