ЦЕНИ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ


1. АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ


Месечно възнаграждение

Документооборот За фирми занимаващи се с търговия, услуги или търговия и услуги За фирми занимаващи се с производство
 Фирми регистрирани по ДДС с до 50 документа на месец. 200 лв. 250 лв.
 Фирми нерегистрирани по ДДС с до 50 документа на месец. 100 лв. 140 лв.
 Фирми регистрирани по ДДС с от 51 до 100 документа на месец. 250 лв. 300 лв.
 Фирми нерегистрирани по ДДС с от 51 до 100 документа на месец. 140 лв. 180 лв.
 Фирми регистрирани по ДДС с от 101 до 200 документа на месец. 300 лв. 350 лв.
 Фирми нерегистрирани по ДДС с от 101 до 200 документа на месец. 180 лв. 220 лв.

 За фирми с над 200 документа на месец, цената се определя след анализиране на дейността на фирмата.

*Забележка: Цените са при до 10 души персонал. За всеки допълнителен човек цената е 10 лв. на месец.


Еднократни такси при абонаментно счетоводно обслужване.

Абонаментна такса - възнаграждение за годишно счетоводно и данъчно приключване – половин месечно възнаграждение – плаща се през първия месец на започнат отчетен период.

2. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документооборот Цена на годишно приключване
 Фирми 100 документа 200 лв.
 Фирми от 101 до 200 документа 300 лв.
 Фирми над 200 документа по договаряне


3. ЛИЧЕН СЪСТАВ И РАБОТНИ ЗАПЛАТИ

Такса ангажимент – 20 лв. на месец и по 10 лв. на месец за всяко осигурявано лице.

4. КОНСУЛТАЦИИ В СФЕРАТА НА ДАНЪЧНОТО, ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

В нашия офис – 20 лв. на час
В офиса на клиента – 25 лв. на час

*Забележка:
1. "Документ" е първичен документ по Закона за счетоводството – фактури, ведомости за работни заплати, касови ордери и т.н.
2. "Персонал" е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване – трудови договори, договори за управление и контрол, самоосигуряващи се лица.

Горепосочените цени са ориентировъчни.
След анализ на конкретната дейност фирма „Кей пакс” си запазва правото да сключва договори за счетоводни услуги и на различни цени.


ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © 2008 КЕЙ ПАКС ЕООД